Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

sasd:zadavani_dat 2008/01/23 13:53 sasd:zadavani_dat 2009/10/23 12:49 aktuální
Řádek 16: Řádek 16:
Speciální případ je zadání hodnoty znaku, který má více než 9 zaškrtnutí, stisknete-li zde např. 1, muže to být 1 nebo 10, pokud chcete zadat 1, stiskněte jako další klávesu jakykoliv nečíselný znak (např. mezeru nebo desetinnou tečku), pokud 10, dopište 0. Po zadání odpovědi program vyhodnotí podmínky pro přeskakování otázek definované při v editoru dotazníku a zvýrazní další odpověď. Pokud se jedná o poslední odpověď v dotazníku, je založen nový dotazník a označena první odpověď, kam lze ručně zadávat. Cílem této strategie je minimalizovat počet úderů zadavatele dat. Speciální případ je zadání hodnoty znaku, který má více než 9 zaškrtnutí, stisknete-li zde např. 1, muže to být 1 nebo 10, pokud chcete zadat 1, stiskněte jako další klávesu jakykoliv nečíselný znak (např. mezeru nebo desetinnou tečku), pokud 10, dopište 0. Po zadání odpovědi program vyhodnotí podmínky pro přeskakování otázek definované při v editoru dotazníku a zvýrazní další odpověď. Pokud se jedná o poslední odpověď v dotazníku, je založen nový dotazník a označena první odpověď, kam lze ručně zadávat. Cílem této strategie je minimalizovat počet úderů zadavatele dat.
-U odpovědí, kde program sám rozhodnout nedokáže, např. u typu text nebo u kombinovaných otázek nebo u otázek s větším počtem povolených zaškrtnutí, se po zadání prvního znaku zobrazí dialog. V tomto dialogu se možnost zaškrte opět stejným postupem jako při vkládání dat bez dialogu, tedy stiskem číselných kláves. Samozřejmě zde přibývá možnost použít myš. Dialog se ukončuje stiskem klávesy Enter, pro uložení změn nebo Escape pro ukončení bez uložení.+U odpovědí, kde program sám rozhodnout nedokáže, např. u typu text nebo u kombinovaných otázek nebo u otázek s větším počtem povolených zaškrtnutí, se po zadání prvního znaku zobrazí dialog. V tomto dialogu se možnost zaškrte opět stejným postupem jako při vkládání dat bez dialogu, tedy stiskem číselných kláves. Samozřejmě zde přibývá možnost použít myš. Dialog se ukončuje stiskem klávesy **Enter**, pro uložení změn nebo **Escape** pro ukončení bez uložení((od verze 1.3.1, dříve se ukončoval i automaticky, ale dochazelo k určitým situacím, kdy nebylo možné bezrozporně rozhodnout zda ukončit nebo ne.)).
{{ dataotazka1a.png |Dialog pro vkládání dat}} {{ dataotazka1a.png |Dialog pro vkládání dat}}
;#;//Dialog pro vkládání dat//;#; ;#;//Dialog pro vkládání dat//;#;
-Odpověď lze změnit také tak, že kodér na zvýrazněném políčku stiskne **Enter**, v takovém případě může změnit starou nebo opravit novou odpověď, ale program uz nepřesouvá selekci na další vhodné políčko. Předpokládá, že kodér data opravuje a ne zadává.+Odpověď lze změnit v dialogu také tak, že kodér na zvýrazněném políčku stiskne **Enter**, v takovém případě může změnit starou nebo opravit novou odpověď, ale program uz nepřesouvá selekci na další vhodné políčko. Předpokládá, že kodér data opravuje a ne zadává.
-Pokud kodér stiskne na zvýrazněném políčku **Ctrl-Enter**((od verze 1.2.8)), program vyhodnotí podmínky pro přeskakování otázek definované při v editoru dotazníku a zvýrazní další odpověď, jako v případě zadání nové odpovědi. Tato možnost je vhodná, popkud chce kodér poptvrdit hodnotu automaticky zkopírovanou z předchozího dotazníku (pokud byla tato vlastnost u otázky nastavena).+Pokud kodér stiskne na zvýrazněném políčku **Ctrl-Enter**((od verze 1.2.8)), program vyhodnotí podmínky pro přeskakování otázek definované při v editoru dotazníku a zvýrazní další odpověď, jako v případě zadání nové odpovědi. Tato možnost je vhodná, popkud chce kodér potvrdit hodnotu automaticky zkopírovanou z předchozího dotazníku (pokud byla tato vlastnost u otázky nastavena v editoru dotazníku dotazníku).
Je-li při spuštěném ''Data editoru'' zadána do příslušného pole ''Otázky'' správná odpověd (tak, aby odpovídal typ znaku a zadaná hodnota byla ve stanoveném rozmezí), ''editor'' znak zapíše a kurzor se přesune na další ''Otázku''. Je-li při spuštěném ''Data editoru'' zadána do příslušného pole ''Otázky'' správná odpověd (tak, aby odpovídal typ znaku a zadaná hodnota byla ve stanoveném rozmezí), ''editor'' znak zapíše a kurzor se přesune na další ''Otázku''.
Řádek 61: Řádek 61:
Výsledným produktem programu SASD je soubor s extenzí  ***.ssd**, obsahující  jak metadata (formát dotazníku), tak i vlastní  data výzkumu. Výsledným produktem programu SASD je soubor s extenzí  ***.ssd**, obsahující  jak metadata (formát dotazníku), tak i vlastní  data výzkumu.
 +
 +
===== Automaticky generovaná data ===== ===== Automaticky generovaná data =====
Řádek 79: Řádek 81:
;#;//Automaticky generované hodnoty v editoru odpovědí//;#; ;#;//Automaticky generované hodnoty v editoru odpovědí//;#;
 +Pokud je v definici otázky zaškrtnuto //jen čtení//, není hodnota odpovědi ukládána do databáze a generuje se při výpočtu statistik vždy znova ((od verze 1.3.2)). To znamená, že pokud se změní data, na základě kterých je hodnota generována nebo je editován generující skript, jsou odpovídající odpovědi automaticky aktualizovány.
===== Hromadné úpravy ===== ===== Hromadné úpravy =====
 
sasd/zadavani_dat.1201092839.txt.gz · Poslední úprava: 2009/10/23 12:49 (external edit)     Nahoru