Toto je starší verze dokumentu!


Zadávání dat

Kapitola popisuje zadávání, kontrolu a úpravy dat z provedeného šetření

Pro zadávání dat je třeba mít připraven elektronický Dotazník (soubor s extenzí *.ssd, případně *ssq.xml). Ten se otevře kliknutím na ikonu Otevřít soubor a pokliknutím na vybraný soubor, nebo kliknutím na vybraný soubor a kliknutím na tlačítko Otevřít. Pro snazší pochopení práce s dotazníkem budeme i nadále používat Dotazník s názvem Ukázka.ssd

Otevřený elektronický Dotazník po vložení dat od prvého respondenta

Otevřený elektronický Dotazník po vložení dat od prvého respondenta

 • V levé části Pracovní obrazovky se otevře Dotazník. Kliknutím na záložku Data editor je otevřena editační část dotazníku. Kliknutí na ikonu Nový dotazník způsobí, že na pravé horní straně Pracovní obrazovky se objeví Dotazník se všemi otázkami, očíslovanými tak, jak jste si zvolili.
 • V pravé dolní části Pracovní obrazovky se zobrazí všechny varianty odpovědí v právě otevřené otázce (označené v pravé horní části Pracovní obrazovky modrým kurzorem) a všechny parametry nastavené pro tuto otázku (počet možných odpovědí-zaškrtnutí, typ znaku odpovědi). Dotazník je v této chvíli připraven na vkládání dat.
 • Je-li při spuštěném Data editoru zadána do příslušného pole Otázky správná odpověd (tak, aby odpovídal typ znaku a zadaná hodnota byla ve stanoveném rozmezí), editor znak zapíše a kurzor se přesune na další Otázku.

Hlášení o chybě při vkládání dat

Hlášení o chybě při vkládání dat

Pokud zapsaná odpověď není v souladu s nastavenými parametry, editor na chybu upozorní chybovým hlášením a zvukovým znamením nebo nabídne tabulku možných odpovědí právě otevřené otázky. Kurzor v tomto případě nepřeskočí na další otázku a čeká na opravu, případně na vložení správného znaku. Teprve po vložení správného znaku (v určeném rozsahu) editor znak zapíše a odskočí na další pole.

 • Znaky, které nejsou respondentem či tazatelem do originálního (např. papírového) dotazníku zapsány, ač zapsány být měly (missingy), musí vkladatel přeskočit pomocí klávesy Šipka dolů.
 • Dobře sestavený Dotazník umožňuje vkladateli plně se věnovat vkládání dat – na chybné znaky upozorní program vizuálně a akusticky, přeskoky ve filtrovaných otázkách řeší automaticky a na místo znaku ve filtru zapíše text „skipped“ (přeskočeno), viz soubor Ukázka.ssd.
 • Na levé straně pracovní obrazovky se postupně zobrazují grafické symboly vyplněných dotazníků. Grafický symbol se skládá ze tří částí:
  • pořadové číslo dotazníku
  • pořadové číslo dotazníku, vytvořeného aktivním vkladatelem
  • zkratka aktivního vkladatele
 • Po vložení posledního z dat prvního dotazníku editor automaticky otevře formulář druhého dotazníku a kurzor přeskočí na jeho první otázku. Stejným způsobem jsou postupně zpracovány ostatní dotazníky. Každý vložený dotazník je ihned automaticky ukládán, nemůže proto dojít k ztrátě vložených dat.

V malých oknech jsou zobrazeny údaje o dotaznících

V malých oknech jsou zobrazeny údaje o dotaznících

 • Na pravé straně pracovní obrazovky nahoře jsou otevřena dvě malá okna:
  • Pořadí dotazníku má dvě čísla s lomítkem, číslo před lomítkem ukazuje pořadové číslo dotazníku, na němž je právě umístěn kurzor, druhé, za lomítkem, zobrazuje celkový počet dotazníků v souboru.
  • Číslo dotazníku ukazuje číslo dotazníku, na kterém je právě umístěn kurzor. V tomto okně se mohou čísla dotazníků opakovat. Stává se tak v případě, kdy jsou do jednoho souboru spojeny dva nebo více dílčích souborů, zpracovaných dvěma či více vkladateli. Je tomu tak proto, že dotazníky vložené do spojeného souboru si zachovávají svoje původní číslo, které je doplněno vždy jedinečným kódem vkladatele, přeneseným spolu se zpracovanými dotazníky. Toto číslo a kód vkladatele umožňuje v případě potřeby vždy dohledat originální dotazník a ověřit si data v něm.
 • Za pomoci grafického znázornění dotazníků je možno si kliknutím na číslo dotazníku tento otevřít, následně prohlížet a opravovat.
 • Dotazníky označené levým tlačítkem myši + klávesou Shift umožňují označení všech dotazníků v intervalu mezi dvěma krajními, při stisknutí levého tlačítka myši + klávesy Ctrl je možno označit a tak vybrat kterýkoliv dotazník.Takto označené dotazníky (zbarví se modře) je možné následně kopírovat na konec souboru za pomoci stisku ikony Kopíruj dotazníky, nebo smazat za pomoci stisku ikony Smaž. Vždy se tak ale stane až po stisku ikony Yes v informačním boxu.

Žádost o souhlas s kopírováním či smazáním označených dotazníků Žádost o souhlas s kopírováním či smazáním označených dotazníků

Žádost o souhlas s kopírováním či smazáním označených dotazníků

 • Čísla dotazníků se dají také vzestupně či sestupně řadit.

Ve vzestupně setříděných dotaznících je možno vyhledat konkrétní dotazník jednoduchým napsáním čísla hledaného dotazníku na numerické klávesnici. Kurzor se v tomto případě nastaví na hledaný dotazník.

Řazení a vyhledávání konkrétního dotazníku

Řazení a vyhledávání konkrétního dotazníku

 • Texty otázek, kterým při stanovení parametrů zapíšeme „počet zaškrtnutí min:„0“ max:“0“, se v Data editoru zobrazují v šedivém poli a kurzorem jsou automaticky přeskakovány. To má význam při složitějších strukturách dotazníku a pro optické oddělení jednotlivých obsahových částí dotazníku. Také to výrazně usnadňuje orientaci vkladatele v takovém dotazníku.

Výsledným produktem programu SASD je soubor s extenzí *.ssd, obsahující jak metadata (formát dotazníku), tak i vlastní data výzkumu.–]

 
sasd/zadavani_dat.1182848365.txt.gz · Poslední úprava: 2009/10/23 12:46 (external edit)     Nahoru