Wish list

(seznam změn, které bychom chtěli v budoucnosti implementovat)

Priorita 1 - 5 (1 je nejvyšší).

prioritazněníverze předpokládané implementace
2Popis použitých statistických vzorců v uživ. příručce1.2.4
2Možnost zadat najednou hodnotu odpovědi pro všechny dotazníky ve filtru?
2Možnost zadávání a zpracování dat z webu (sasd-server)?
3Undo v editoru dotazníku?
 
sasd/wish_list.txt · Poslední úprava: 2009/10/23 12:49 (external edit)     Nahoru