Uživatelská příručka

Obsah

Příručka je rozdělena do jednotlivých kapitol, které současně popisují jednotlivé části programu SASD.

 1. Instalace je věnována požadavkům na hardware a nezbytnou konfiguraci počítače, počítačové sítě, na instalaci programu, jeho spuštění a jeho základní konfiguraci
 2. Ovládání programu a kontextové nápovědy klávesnicí a polohovacím zařízením (myší), a definuje jejich význam pro obsluhu programu
 3. Tvorba dotazníku seznamuje se způsobem zadávání metadat – zavedení formátu nového dotazníku a parametrů budoucích dat
 4. Zadávání dat popisuje zadávání, kontrolu a úpravy dat z provedeného šetření
 5. Import a export dat uvádí způsob práce s datovými soubory (import a export dat a metadat, kopie metadat, spojování souborů, porovnávání dat)
 6. Filtrování dat uvádí možnosti úprav vložených dat před vlastními výpočty
 7. Kontrola dat uvádí možnosti kontroly vložených dat před statistickými výpočty
 8. Statistické výpočty rozebírá postup uživatele při jednotlivých statistických výpočtech
 9. Použití skriptů se zabývá skriptovaním pří pořizování a filtrování dat
 10. Budoucí vývoj obsahuje možnosti dalšího vývoje programu SASD
 11. Slovník pojmů uvádí základní slovníček používaných pojmů a nejčastějších dotazů
 12. Řešené příklady obsahuje příklady řešení některých konkrétních statistických případů
 13. Vzorce matematické statistiky přináší matematické formule vztahů, použitých při výpočtech statistických charakteristik
 
sasd/uzivatelska_prirucka.txt · Poslední úprava: 2009/10/23 12:49 (external edit)     Nahoru