Úvod

Program pro statistickou analýzu sociálních dat (SASD) má dlouhou tradici. Vznik jeho programového předchůdce - PC SASDu - lze datovat rokem 1991. Jeho autoři, ing. Drnka a ing. Jahoda vytvořili jeden z prvních ryze českých, a přitom velmi zdařilých programů pro statistickou analýzu sociálních dat. Přesto, že nebyl program PC SASD dále rozvíjen, zdokonalován a autoři od něho nakonec odešli, pro svoji geniální jednoduchost a snadné ovládání dokázal sloužit na několika pracovištích prakticky do dnešních dnů.

Příchod operačního systému Windows XP však obsluhu PC SASD podstatně ztížil a také požadavky na nové funkce v takovém programu vedly naši firmu k rozhodnutí vyvinout a vyrobit takový počítačový program, který by uměl nejen všechno to, co PC SASD, ale dokonce mnohem víc. Tak byl vyvinut a uveden do provozu program SASD – Statistická Analýza Sociálních Dat, který už nějakou dobu používáme při realizaci našich výzkumných projektů. SASD totiž:

 • pracuje na osobních počítačích pod OS Windows i Linux (i pod staršími verzemi)
 • používá moderní grafické rozhraní HTML
 • vkládání dat není omezeno ani počtem řádků (dotazníků), sloupců (otázek), ani jejich velikostí počtem znaků v poli)
 • tvorba elektronického dotazníku i následné vkládání dat do něho jsou tak jednoduché, že prakticky nevyžadují žádné školení operátora, k bezchybné obsluze stačí kontextová nápověda vlastního programu,
 • umí všechny základní a pro sociology důležité výpočty (frekvence, kontingence, opěrné body, test nezávislosti, podmíněné průměry) a řadu dalších testovacích kritérií
 • v kontingenčních tabulkách využívá znaménkového schématu pro vyjádření četností výskytu případů skutečných v porovnání s jejich teoretickou hodnotou
 • má dokonale propracován odskok ve filtrovaných otázkách
 • způsob zadávání filtrů, ordinalizací a agregací zadaných odpovědí umožňuje všechny výpočty uskutečnit „nad primárními daty“, původní data vždy zůstávají nedotčena i při těch nejsložitějších operacích
 • má vyřešen import i export z/do nejpoužívanějších statistických programů (SPSS, Epi6)
 • je sestaven tak, že většinu rozhodnutí co a jak počítat řeší za Vás
 • sestavený elektronický dotazník v SASD lze snadno převést do papírové formy
 • zpracování výsledků ve formátu *.html umožňuje nejen jejich okamžité prohlížení a ukládání, ale následně přináší možnost s těmito výsledky dále pracovat v MS Word, MS Excel nebo MS Access či v jiných programech,
 • jedná se o ryze český produkt, vybavený kvalitní nápovědou a je samozřejmě plně lokalizován,
 • jeho instalace i odinstalování je dílem několika vteřin,
 • jeho cena přes nesporné kvality dosahuje jen zlomku ceny podobných, avšak zahraničních programů na našem trhu,
 • na našich webových stránkách www.sasd.cz je k dispozici Zkušební verze SASD, která má zachovány všechny funkce, počítá však jen prvních 100 vložených nebo importovaných dotazníků,
 • ceník a objednávku ostré verze SASD naleznete rovněž na www.sasd.cz.

Program z praktických důvodů neobsahuje málo používané nebo velmi specifické statistické procedury, jako je například faktorová analýza. Pro matematické a statistické operace, které SASD neobsahuje, jsou nabídnuty exporty dat, takže zmíněné výpočty lze provést na těchto datech, importovaných do SPSS, StatSoft, nebo jiných programů.

Program SASD ve Zkušební verzi si můžete stáhnout z našich stránek. Pokud se Vám líbí, vyplníte objednávku a po zaplacení příslušné částky Vám obratem zašleme registrační kód, který Vám umožní bez další instalace s původní demo verzí pracovat jako s plnou, ostrou verzí.

Vysvětlení pro odlišné typy písma v následujícím textu:

 • Ukazka2.ssd - název souborů, používaných v programu SASD
 • Nástroje/porovnat data - název tlačítek v programu SASD
 • Shift+Q - použití počítačových kláves
 • Pracovní obrazovka - ustálený pracovní název používaný v tomto manuálu (viz 11. kapitola)
 
sasd/uvod.txt · Poslední úprava: 2009/10/23 12:49 (external edit)     Nahoru