Slovník pojmů

uvádí základní slovníček používaných pojmů

 • Agregace - spojení ordinálních znaků do nových kategorií
 • Ordinalizace - rozdělení spojitých (číselných) znaků do kategorií
 • Data - informace, vložená do elektronického dotazníku buď z papírového podkladu, nebo z elektronického zdroje nebo jiného statistického programu
 • Import – schopnost programu přijmout (korektně načíst) data a metadata souboru, vytvořeného ve vlastním nebo jiném programu (blíže viz kapitola 5)
 • Export – schopnost programu vytvořit z dat a metadat vlastního souboru takový soubor, s kterým mohou pracovat jiné statistické programy. (blíže viz kapitola 5.2.)
 • Metadata – formát elektronického dotazníku, tj. otázky, varianty odpovědí, možnosti rozsahu jednotlivých odpovědí a další informace, nutné ke korektnímu zobrazení dotazníku.
 • Pracovní obrazovka – obraz na monitoru, který se otevře při spuštění programu SASD
 • Tlačítko – virtuální tlačítko na pracovní obrazovce, kterým lze spustit určitou část programu nebo výpočtu
 • Ikona – grafické označení tlačítka s naznačením jeho funkce
 • Dotazník klasický – papírový formulář, ve kterém jsou zaznamenány odpovědi respondenta na položené dotazy
 • Dotazník elektronický – elektronická podoba klasického dotazníku, s kterou umí pracovat počítačový program, v tomto případě SASD.
 • Extenze – troj nebo čtyřznakové alfanumerické pojmenování na konci každého počítačového souboru. Pro soubory vytvořené v programu SASD je charakteristická extenze *.ssd, které obsahují data i metadata dotazníku, *.xml, které obsahují metadata (formát) dotazníku a *.html, ve kterých jsou rovněž uložena data i metadata exportovaného souboru.
 • Operátor – osoba, uživatelsky obeznámena s programem SASD, vkládá data z klasického dotazníku do elektronického.
 • Vkladatel - viz operátor
 • Operátor aktivní – vkladatel s vlastním kódem v SASD, má význam při vkládání dat několika operátory na několika počítačích
 • Pracovní soubor – soubor, otevřený a zpracovávaný v programu SASD
 
sasd/slovnik_pojmu.txt · Poslední úprava: 2009/10/23 12:49 (external edit)     Nahoru