Toto je starší verze dokumentu!


Seznam změn

verze 1.4

verze1.4.4
dne2009-12-11
 • Opravena chyba, kdy nešla vypnout inplicitní ordinalizace.

verze1.4.3
dne2009-09-15
 • Opravena chyba výpočtu ve frekvenčních statistikách vzniklá ve verzi 1.4.2.

verze1.4.2
dne2009-09-10
 • Ve frekvenčních statistikách se nezapočítávají skipped hodnoty do relativní četnosti validní sledovaného znaku.

verze1.4.1
dne2009-xx-xx
 • Opravena chyba při otvírání síťové databáze.

verze1.4.0
dne2009-01-25
 • Nová licenční politika.
 • Opravena chyba při výpočtu implicitní ordinalizace ve frekvencích.

verze 1.3

verze1.3.5
dne2009-xx-xx
 • Funguje default value v definici dotazníku při vyplňování odpovědí.
 • Nový interní prohlížeč html sestav.

verze1.3.4
dne2008-12-31
 • Formát pro přenos dat byl změněn z TXT na DAZ (komprimovaný původní TXT).
 • Import formátů CSV, DBF a EPI byl přesunut do nabídky Soubor→Otevřít data, protože se nejedná o import, ale o otevření souboru v jiném formátu.
 • Nástroje→Zobrazit všechna data zobrazí jen ty dotazníky, které souhlasí s aktuálním filtrem v editoru dat.
 • V tabulce Nástroje→Zobrazit všechna data lze zvolit, zda se u každého řádku bude zobrazovat jeho pořadí nebo číslo dotazníku a zadavatel dat.
 • Po otevření filtru dat se nastaví šířka sloupců automaticky podle šířky zobrazených dat.
 • Ve filtru dotazníků lze vybírat SKIPPED otázky..

verze1.3.3
dne2008-10-28

Byly opraveny tyto chyby:

 • Po importu CSV dat se neuloží dotazník, pokud nebyl upravován v editoru dotazníku.
 • Nově vložená otázka nešla pojmenovat (chyba v undo/redo frameworku).
 • Nešly vkládat číselné odpovědi s desetinnými místy.

verze1.3.3-rc2
dne2008-09-02
 • Přechod na QT ver. 4.4.1
 • Lze vymazat více označených otázek v editoru dotazníku.

Byly opraveny tyto chyby:

 • Opět pravena chyba v automatickém přeskakování vnořených podotázek.

verze1.3.3-rc1
dne2008-08-26
 • Funkce Undo/Redo v editoru dotazníků.
 • Registrační soubory mohou mít přípony *.reg nebo *.key.

Byly opraveny tyto chyby:

 • Opravena chyba v automatickém přeskakování vnořených podotázek.

verze1.3.2-rc1
dne2008-04-21
 • Opravena chyba ve statistikách počítaných z hodnot generovaných JavaScriptem.
 • Změněn formát automaticky generovaných exportních jmen na kratší formát Z[n][CamelCase]. [n] - číslo otázky, [CamelCase] znění - otázky bez mezer, první písmeno slova je vždy velké.

Byly opraveny tyto chyby:

 • V demoverzi lze statisticky zpracováva 100 dotazníků i při zaškrtnutí více otázek.

verze1.3.1
dne2008-02-15

Byly opraveny tyto chyby:

 • [59-3] Nefunguje export do CSV.

verze1.3.1-rc4
dne2008-02-14

Byly opraveny tyto chyby:

 • Mezní bod ordinalizace lze nastavit větší než 99.

verze1.3.1-rc3
dne2008-02-10

Byly opraveny tyto chyby:

 • Pokud byl do odpovědi na textovou otázku vložen znak | program mohl spadnout při výpočtech.

verze1.3.1-rc2
dne2008-01-11

Byly opraveny tyto chyby:

 • Pokud je kombinovaná otazka a někdo zadá prázdnou slovní část, program spadne při výpořtu statistik.
 • Zavřením editoru odpovědi pomocí Cancel se editovaná hodnota stejně uloží.
 • Lze vložit missing z editoru odpovědí i u otazek typu číslo
 • Pomocí hromadných úprav dat lze vkládat missing a skipped hodnoty
 • Přidány funkce setSkipped() a setMissing() do modulu Script.

verze1.3.0
dne2007-12-22
 • Nabídka „Nástroje/Zobrazit všechna data“ vygeneruje automaticky chybějící exportní jmena sloupců, které je dosud nemají.
 • Možnost nastavit ordinální hodnotu u znaků typu Check
 • Otázky ve výstupu frekvence jsou ve stejném pořadí, jako v dialogu pro jejich výběr.

verze1.3.0-rc2
dne2007-12-10
 • Upravena metoda vkládání hodnot znaků, které mají více než 9 zaškrtnutí.

verze1.3.0-rc1
dne2007-11-30
 • Opravena chyba 58.

verze 1.2

verze1.2.9
dne2007-11-09
 • Opravena chyba 57.
 • Javascript konzole

verze1.2.8
dne2007-10-15
 • Úvodní asistent dialog
 • Odstraněna chyba neaktivních ikon v editoru dotazníku pro neregistrované verze.
 • Import formatu TXT - možnost vybrat více souborů současně
 • V definici otázky lze zaškrtnout Kopírovat naposledy vloženou hodnotu, při zadávání nového dotazníku bude u takové otázky vždy předvyplněna tato hodnota.

verze1.2.7
dne2007-09-17
 • Pearsonův koeficient - oprava chyby ve výpočtu
 • Korelační koeficient - oprava chyby ve výpočtu

verze1.2.6
dne2007-09-15
 • Pearsonův koeficient
 • Korelační koeficient
 • Hromadné úpravy

verze1.2.4
dne2007-09-05
 • Dramaticky zpřesněn výpočet opěrných bodů.
 • Opravena chyba výpočtu normovaného Pearsnova koeficientu kontingence.

verze1.2.0
dne2007-08-20
 • Síťová verze.

verze 1.1

verze1.1.2
dne2007-07-05
 • Uživatelská příručka přidána do helpu.
 
sasd/seznam_zmen.1260552134.txt.gz · Poslední úprava: 2009/12/11 18:22 autor: fanda     Nahoru