Řešené příklady

Součástí instalace jsou vzorové datové soubory umístěné v podadresáři doc/sasd/files instalace Sasdu. Pokud nemáte právo zapisovat do tohoto adresáře, zkopírujte si soubory do adresáře jiného, kde toto právo máte.

 • example01.zip obsahuje vzorová data bez ordinalizací a agregací.
 • example02.zip obsahuje vzorová data s ordinalizacemi a agregacemi.
 1. Překódujte proměnnou „věk“ v číselných znacích na 4 ordinální kategorie (15-19, 20-39, 40-59, 60-99 let) - ordinalizace
  1. otevřete soubor example01.ssd
  2. klepněte na otázku 2 (věk)a otevřete ji v Záložce Dotazník
  3. postavte se kurzorem na podotázku „číslo - kolik“
  4. stiskněte ikonu Vlož dovnitř a ikonu Vlož ordinalizaci
  5. opět sniskněte ikonu Vlož dovnitř a následně stiskněte ikonu Vlož zaškkrtávací znak nebo znak ordinalizace tolikrát, kolik si přejete mít kategorií, tedy 4x
  6. při klepnutí na právě vložený zelený znak ordinalizace se v pravé části pracovní obrazovky objeví pole Text pro popsání nového znaku a pole Mezní bod ordinalizace pro uvedení nejvyšší hodnoty, která ještě bude v prvním intervalu
  7. postupně tak vložte Mezní bod ordinalizace do všech čtyř nově vytvožených znaků. Poslední znak musí obsahovat hodnotu, která je uvedena u znaku „Číslo“ v pravé části Pracovní obrazovky jako „rozsah čísla - Max“. Pokud by byla u posledního znaku uvedena nižší hodnota, než je hodnota v poli „Max“, do výpočtů nebudou zařazeny dotazníky, které tuto hodnotu přesahují.
  8. pro výpočet klepněte na záložku „Data editor“ a stiskněte položku „Statistika/Frekvence, přesuňte otázku č.2 (Věk) do pole „Vybrané“. Číselný (spojitý) znak Věk bude rozdělen (ordinalizován) do požadovaných kategorií a v nich vypočítány frekvence a ostatní požadované položky
 2. Vraťte zpět výpočet věku do spojitých kategoriií, aniž byste vytvořenou ordinální kategorizaci odstranili
  1. přesuňte se kurzorem na otázku 2(věk) a otevřete ji,
  2. přesuňte se na podotázku číslo (kolik), která obsahuje ordinalizaci
  3. přidržte levé tlačítko myši a kurzor přesuňte na předcházející řádek s názvem „kolik“
  4. tlačítko uvolněte a odsouhlaste nabídku „přesunout za“. Ordinalizace se přesune na vyšší úroveň (na úroveň kolik), v dotazníku zůstane, ale přestane fungovat. Vrátit zpátky ji kdykoliv můžeme stejným způsobem, ale pokynem „přesunout do“, čímž se dostane o jednu úroveň níž a začne opět fungovat
 3. Překódujte proměnnou „velikost bydliště“ z 10 kategorií na čtyři (1-1999, 2000-19999, 20000-99999, 100000 a více) – agregace
  1. přesuneme se kurzorem na otázku č.7 a otevřeme ji
  2. stiskneme ikonu vlož dovnitř a do otázky vložíme 4x znak agregace
  3. do první agregace přesuneme první tři znaky, do druhé rovněž, do třetí dva a do poslední zbývající dva
  4. všechny čtyři agregace pojmenujeme
  5. výsledek uložíme
  6. případné výpočty se zobrazují v kategoriích zvolené agregace
 4. Vyberte k výpočtům jen 18ti-leté respondenty – filtr
  1. klepneme na záložku data editor
  2. klepneme na ikonu filtr
  3. v 2. otázce „věk“ klepneme pravým tlačítkem myši do znaku „číslo“, otevře se dialog
  4. v dialogu vybereme hodnotu „podmínka“ a do tím vyvolaného dialogového řádku vepíšeme číslici 18
  5. potvrdíme výběr kliknutím na tlačítko OK a znovu OK pro celé otevřené okno (to umožňuje v případě potřeby formulovat další filtry)
  6. data editor zobrazí pouze ty dotazníky, které odpovídají zadanému filtru, v tomto případě osmnáctileté respondenty.
  7. případné statistické operace pracují pouze s takto vybranými záznamy
 5. Vyberte k výpočtům jen muže ve věku 15-29 let – filtr
  1. klepneme na záložku data editor
  2. klepneme na ikonu filtr
  3. v 1. otázce „pohlaví“ klepněte pravým tlačítkem myši do okénka „1.muž“ a v menu vybereme „zaškrtnuto“, okénko 1.muž se označí zatržítkem
  4. v 2. otázce „věk“ klepneme pravým tlačítkem myši do znaku „číslo“, otevře se dialog
  5. v dialogu vybereme hodnotu „podmínka“ a do tím vyvolaného dialogového řádku vepíšeme číslice v této syntaxi: 18..29
  6. potvrdíme výběr kliknutím na tlačítko OK a znovu OK pro celé otevřené okno (to umožňuje v případě potřeby formulovat další filtry)
  7. data editor zobrazí pouze ty dotazníky, které odpovídají zadanému filtru, v tomto případě osmnáctileté až 29ti leté respondenty - muže
  8. případné statistické operace pracují pouze s takto vybranými záznamy
 6. Vyřaďte ze souboru všechny dotazníky, ve kterých je respondent starší než 64 let – operace: filtr, odstranění vybraných dotazníků. ‚Pozor, tento krok je nevratný, odstraněné dotazníky budou vymazány, proto si vždy odložte kopii originálního souboru s extenzí *.ssd!
  1. klepneme na záložku data editor
  2. klepneme na ikonu filtr
  3. v 2. otázce „věk“ klepneme pravým tlačítkem myši do znaku „číslo“, otevře se dialog
  4. v dialogu vybereme hodnotu „podmínka“ a do tím vyvolaného dialogového řádku vepíšeme číslici 65..99
  5. potvrdíme výběr kliknutím na tlačítko OK a znovu OK pro celé otevřené okno (to umožňuje v případě potřeby formulovat další filtry)
  6. data editor zobrazí pouze ty dotazníky, které odpovídají zadanému filtru, v tomto případě respondenty starší 64 let
  7. všechny takto vybrané dotazníky označíme kurzorem klepnutím na první dotazník s přidržením klávesy Shift
  8. klepneme na tlačítko smazat vybrané dotazníky a po varování odsouhlasíme jejich vymazání. Označené dotazníky jsou na tento pokyn trvale vymazány.
 7. Vyberte všechny dotazníky, ve kterých respondenti neodpověděli na otázku č. 12
  1. klepneme na záložku data editor
  2. klepneme na ikonu filtr
  3. ve 12. otázce „Kolik pobýval v zakouřeném prostředí“ klepneme pravým tlačítkem myši do řádku Otázka 12, v dialogu vybereme hodnotu „Missing“ a klepneme na ni levým tlačítkem myši. Políčko před otázkou 12 se tímto krokem zaškrtne a do podmínky se za zapíše Missing.
  4. potvrdíme výběr kliknutím na tlačítko OK
  5. data editor zobrazí pouze ty dotazníky, které odpovídají zadanému filtru, v tomto případě 2 respondenty, kteří neodpověděli na otázku 12.
 8. Příklady na skripty – viz. Použití skriptů
 
sasd/resene_priklady.txt · Poslední úprava: 2009/10/23 12:49 (external edit)     Nahoru