Kontrola dat

Data vložená do elektronického dotazníku programu SASD buď s pomocí vkladatele, nebo importem z jiných zdrojů je vhodné před vlastními výpočty zkontrolovat a případně upravit. Data totiž zpravidla obsahují řadu missingů (nevyplněná pole) a chybných údajů, vzniklých jak prací tazatele, tak činností operátora při vlastním vkládání dat. Kontrolu lze provést následujícími způsoby.

Zobrazit všechna data

Komplexní přehled o množství missingů umožňuje proces Zobrazit všechna data - Nástroje/Zobrazit všechna data.

Dotazníky, zobrazené operací Zobraz všechna data

Dotazníky, zobrazené operací Zobraz všechna data

SASD po tomto příkazu provede vnitřní „export“ dat právě otevřeného souboru a zobrazí je do jedné tabulky (podobné listu v MS Excelu nebo datovému listu v MS Accessu). Takto zobrazená data lze prohlížet, měnit sestupně či vzestupně jejich pořadí podle hodnoty v jednotlivých sloupcích a tím nacházet případné missingy a chybná data. Výhodou takto zobrazených dat je rozlišení pravých a nepravých missingů (skipped). Pravé missingy jsou označeny textem [missing] (červeně), nepravé missingy (otázky v nich nejsou odpovězeny z důvodů nastaveného filtru) se zobrazují jako [skipped] (modře). Takto zobrazená data však nelze v této tabulkové úpravě měnit, mají proto spíše informativní charakter prvního kontrolního náhledu1).

Filtrování dat

Za pomoci příkazu Filtrování dat se otevírá dialogové okno. Zatrhnutím zaškrtávacího políčka v záhlaví sledované otázky znakem missing a následným příkazem OK se v dotazníkové (levé) části pracovní obrazovky zobrazí vyfiltrují) jen ty dotazníky, které mají v této otázce pravý missing. Tento výběr umožňuje dohledat následně příslušné klasické dotazníky, data do elektronického dotazníku z nich doplnit, případně elektronické dotazníky s takto neúplnými daty vyřadit.

Označení vybrané otázky pro výběr missingů

Označení vybrané otázky pro výběr missingů

Vyfiltrované dotazníky, odpovídající zadání filtru

Vyfiltrované dotazníky, odpovídající zadání filtru

Při zatrhnutí více otázek znakem missing platí logický vztah „současně“, což znamená, že se zobrazí jen ty elektronické dotazníky, které obsahují missingy současně u všech označených otázek, jinými slovy, čím více označených otázek, tím menší výsledek.

Výpočtem

Další způsob kontroly dat spočívá v zobrazení dat za pomoci výpočtů. Otevřeme si soubor, který chceme kontrolovat a stiskem tlačítek Statistika/Frekvence, výběrem otázek do pravého boxu a následným výpočtem zobrazíme výpočty frekvenčních tabulek vybraných otázek. U každé z nich je vedle frekvence jednotlivých odpovědí uveden i počet missingů (Neodpovědělo). Tento způsob však poskytuje pouze informaci o tom, kolik missingů v které otázce je a opravit takové otázky lze jen podle druhé možnosti, tj. za pomoci příkazu Filtr dotazníku)

1) Zpracování příkazu Zobrazit všechna data při velkém souboru (tisíce dotazníků se stovkami znaků) může trvat i více než deset vteřin
 
sasd/kontrola_dat.txt · Poslední úprava: 2009/10/23 12:49 (external edit)     Nahoru