Hlášení o chybách

legenda


hlášení číslo59
závažnost2
ohlásilFanda Vacek
dne2008-01-23
statusbude opraveno ve verzi 1.3.1
 1. Pokud je kombinovaná otazka a někdo zadá prázdnou slovní část, program spadne při výpořtu statistik.
 2. Zavřením editoru odpovědi pomocí Cancel se editovaná hodnota stejně uloží.
 3. Nefunguje export do CSV.

hlášení číslo58
závažnost1
ohlásilFanda Vacek
dne2007-11-30
statusbude opraveno ve verzi 1.3.0
 1. Nelze vkládat dotazníky.

hlášení číslo57
závažnost1
ohlásilFanda Vacek
dne2007-11-7
statusbude opraveno ve verzi 1.2.9
 1. V nesíťové verzi nelze vygenerovat statistické sestavy.

hlášení číslo56
závažnost1
ohlásilJan Dvořáček
dne2007-10-15
statusbude opraveno ve verzi 1.2.8
 1. Po instalaci programu jde přímo poklepáním na program SASD.exe otevřít záložka Help/Uživatelská příručka a Help/seznam změn, při zpuštění pomocí na plochu nainstalované ikony SASD nejdou tyto soubory otevřít.
 2. Neregistrovaná verze má po vytvoření dotazníku neaktivní všechny nástroje pro editaci dotazníku.

hlášení číslo55
závažnost3
ohlásilJan Dvořáček
dne2007-08-28
statusbude opraveno ve verzi 1.2.1
 1. V příručce (po instalaci, nikoliv na webu) chybí dva pokusné soubory example01.ssd a example02.ssd. Je tam o nich zmínka, ale fyzicky tam nejsou viz kapitola „Řešené příklady“
 2. Kde je info@sasd.cz

hlášení číslo54
závažnost2
ohlásilJan Dvořáček
dne2007-07-18
statusopraveno ve verzi 1.1.3
 1. Kdyř vybírám dotazníky za pomoci filtru a potom filtr zruším, zůstane tak jakoby něco nedořešeno, prostě to po zrušení filtru nezobrazuje výsledky korektně. Někde je chyba. Viz soubory frekvence a frkvence1. V tom prvním souboru je u otázky rok narození (7.1.) jen 122 odpovědí. Totiž právě v otázce roku narození jsem před tím dělal nějaké filtry. Druhý soubor (frekvence1) je kontrolní (správný), ale toho jsem dosáhl až tehdy, když jsem soubor zavřel a znovu otevřel.
 2. stane se to tak, že za pomoci filtru vyberu v otázce 7. roky, které jsou chybně zapsány (190,191,990,1999,2, atd.) Ty potom přepíšu do správné podoby. Zruším filtr a dám výpočet frekvencí ve všech otázkách. Výsledek se dostaví.
 3. Občas mi výsledek ve frekvencích na relativních součtech nedává 100%, je tam třeba 99,99% a tak. Nemám na to řádný výstup, protože se tato chyba projevuje velmi nepravidelně a neumím ji vyvolat, protože nevím, při jaké příleřitosti se tak stane. Mám ale takový pocit, že se to stalo tehdy, když tam ve velkém souboru (k 10.000 záznamů byly absolutní četnosti po jednom (třeba ročník 1985,a 1986) a u jednoho bylo relativně 0,01 %, zatímco u druhého relativního počtu bylo u absolutní ho čísla 1 0,00 %. Tím to možná vzniklo.

hlášení číslo53
závažnost1
ohlásilJan Dvořáček
dne2007-06-08
statusopraveno ve verzi 1.1.0
 1. Při výpočtech se v kontingenčních tabulkách zobrazuje sloupec „skipped“, což je špatně. Není-li tam sloupec „missing“ (a je to tak správně), nemůže být ve výpočtu ani „skipped“. Tak, jako se do výsledků voleb nezapočítávají potenciální hlasy, ale jen ty odevzdané a platné. V kontingenci musí být jen platné odpovědi!

hlášení číslo52
závažnost1
ohlásilJan Dvořáček
dne2007-05-11
statusopraveno ve verzi 1.0.10
 1. Nefunguje filtr pro agregované otázky. Ve filtru „strom“ při výběru některé části agregované otázky a pokusu o výpočet takto označené otázky (zaškrtnuto) celý program padá.
 2. Je rozdíl ve viditelnosti ordinalizovaných a agregovaných otázek ve filtru „strom“. Ordinalizace není ve filtru vidět (což samozřejmě nevadí), ale agregace vidět je (což taky nevadí), ale mohlo by to být sjednoceno?
 3. Ikona SASD, instalovaná na plochu při klasické instalaci SASDu ze souboru SASD-setup.exe, otevítá sice program SASD, ale soubory při „otevřít“ hledá přednostně na ploše, respektive zobrazuje nabídku z adresáře Plocha, kde zpravidla žádné soubory *.ssd nejsou. Měla by prvotně nabízet soubory z adresáře, ve kterém je umístěn soubor SASD.EXE.
 4. Při příkazu „zobraz všechna data“ se ve filtrovaných otázkách zobrazí místo „skipped“ nula (0), což asi není správné, např. otázka 11-1 a 11-3 ale ne v 11-2 a 11-4 (viz v e-mailu zaslaná Ukazka2.ssd).

hlášení číslo51
závažnost1
ohlásilJan Dvořáček
dne2007-05-10
statusopraveno ve verzi 1.0.9
 1. agregace sice začala fungovat, ale jen částečně, počet položek se zobrazí správně, ale v nich nejsou součty zařazených položek, ale jen počty v jednotlivých, samostatných položkách. Důkaz-viz e-mail v poště.

hlášení číslo50
závažnost1
ohlásilJan Dvořáček
dne2007-05-09
statusopraveno ve verzi 1.0.8
 1. ve formátu, který posílám v e-mailu (Ukazka.ssd) mi nefunguje agregace. buď to neumím, nebo je tam chyba. Týká se to otázky 7. Velikost bydliště v zaslaném souboru.
 2. v kontingenci se správně nezobrazuje, co následující tabulka obsahuje. Výpočty jsou uvozeny informací|Každé políčko obsahuje:, ale nikdy se tam nezapíše znaménkové schema, i když je zvoleno (zaškrtnuto) a v kontingenční tabulce vypočítáno a zobrazeno.

hlášení číslo49
závažnost1
ohlásilJan Dvořáček
dne2007-04-27
statusopraveno ve verzi 1.0.6
 1. ve formátu, který posílám v e-mailu,(Espad 2007.zip) je vidět, že při vkládání odpovědí do otázky 51 po vložení znaku 2 už nemohu vložit znak 1, ale pouze 11. Podobně když chci klávesnicí vyplnit 13, napíše se 1 a 3. Buď se to musí opravit, nebo v tomto případě zakázat zadávání hodnot z klávesnice, a zadávat jen myší.
 2. lze vstoupit kurzorem na šedivé znaky, přičemž se zobrazuje možnost zašrtnutí min 1 max 1, což je chyba. Dokonce se otevře dialogové okno! Kurzor (šipky nahoru, dolů) však musí šedivé pole ignorovat. (už jsme to jednou opravovali)
 3. Jestliže respondent nevyplní poslední otázku, tedy 52 (klasický missing), nemohu se kurzorem (šipky nahoru, dolů) dostat na další - nový dotazník. Enter mě zase vrací do otázky a nutí něco zaškrtnout. Musím proto napřed něco vyplnit, ale to není korektní. Co s tím?

hlášení číslo48
závažnost1
ohlásilJan Dvořáček
dne2007-04-26
statusopraveno ve verzi 1.0.5
 1. v poslední verzi při vkládání dat celý program spadne, jakmile zapíšu jinou hodnotu, než je povolený rozsah. Žádné varování, že hodnota je mimo povolený rozsah, ale rovnou pád programu.

hlášení číslo47
závažnost1
statusopraveno
 1. stejná chyba, jako v připomínkách 46, chyba ve filtrovaných otázkách 79.1.1.- 79.1.10. Výpočet se uskuteční, ale až poté, co se objeví hláška QFSqlException|Unable to fetch row SQL logic error or missing database INSERT INTO sznaky (otazkaXmlID, xmlID, poradi, ordPoradi, zneni, typ) VALUES (1148, 1150, 2, 0, ‚2. velmi spokojen‘, ‚bool‘)Hlášku odstraním stiskem tlačítka CANCEL a poté výpočet proběhne.

hlášení číslo46
závažnost1
ohlásilJan Dvořáček
dne2007-04-23
statusopraveno
 1. dám-li zobrazit všechna data, ve všech sloupcích i řádcích se zobrazí „missing“
 2. dám-li spočítat data, která jsou ve filtru (skipped), ohlásí mi program|QFException|xmlid 4522085 a většinou následně spadne, když tam má k spočítání ještě něco jiného, udělá to a nespadne, ale data z filtru nespočítá ani náhodou.

Posílám 100 prvních dotazníků, abyste to mohl prověřit - týká se to otázky 79.1.1, 79.1.2. atd.

 
sasd/hlaseni_o_chybach.txt · Poslední úprava: 2009/10/23 12:49 (external edit)     Nahoru