Filtrování dat

Data lze filtrovat buď pomocí dialogu nebo skriptem.

Výběr ve stromu

Zde zaškrtneme otázky, kterých se filtr týká a doplníme podmínku. Zaškrtneme=li více otázek, podmínky platí součesně, tedy filtrem projdou jen ty dotazníky, které splňují všechny podmínky.

Označení vybrané otázky pro výběr missingů

Označení vybrané otázky pro výběr missingů

Typy podmínek

Číselné znaky

Podmínka se zadává ve tvaru rozsahů čísel oddělených čárkami. Např:

  • 1..3 - vybere hodnoty v intervalu <1,3>
  • 1..3,5 - vybere hodnoty v intervalu <1,3> + hodnotu 5.

Textové znaky

Podmínka se zadává ve tvaru tzv. wild match regulárního výrazu s následujícími zástupnými znaky. Velikost znaků nerozhoduje. Znak zpětné lomítko (\) lze použít jako tzv. Escape character.

c Libovolný znak reprezentuje sám sebe, kromě níže uvedených vyjjímek
? Zastupuje právě jeden libovolný znak
* Zastupuje libovolný počet (i nulu) výskytů libovolného znaku
[…] Do hranatých závorek lze zapsat více znaků, které ze mohou na zástupné posici vyskytovat

Např:

  • *praha* - vybere odpovědi obsahující slovo praha kdekoli
  • vojen* - vybere odpovědi začínajicí na vojen
  • *logie - vybere odpovědi končící na logie
  • *? - vybere všechny neprázdné odpovědi (právě jeden libovolný znak následovaný libovolným počtem libovolných znaků)
  • [0-9]* - vybere všechny odpovědi začínající číslem
  • [abcd]* - vybere všechny odpovědi začínající písmenem a nebo b nebo c nebo d. (stejného efektu dosáhneme výrazem [a-d]*)

Pokud chceme najít všechny odpovědi, ktere byly zadány jako že existují, ale jejich znění je přázdné, použijte hledání s prázdnou podmínkou.

Skript

Složitější podmínky pro filtrování dat lze zadat pomocí skriptu, kdy je možno definovat libovolně složitou podmínku JavaScriptem.

 
sasd/filtrovani_dat.txt · Poslední úprava: 2011/01/08 19:45 autor: fanda     Nahoru