Sasd FAQ

Co je SasdOnline ?

SasdOnline je webové rozhraní pro Sasd. Pomocí této služby lze vkládat dotazníky a zobrazivat výsledky statistických výpočtů pomocí internetového prohlížeče. SasdOnline si můžete vyzkoušet - Vložit dotazník, Zobrazit statistiky.


Umí SASD pracovat v síti?

Ano, umí.


Jaké operační systémy SASD podporuje?

SASD je testován na Windows XP a v Linuxu, měl by běžet i na Mac OS X a Windows Vista.


Umí si SASD poradit s kontrolou a odhalením chyb ve stejných datech zpracovaných dvěma operátory?

SASD obsahuje modul, který umí porovnat stejná data, vložená dvěma operátory. Při kontrole takto vložených dat se vychází z předpokladu, že žádný operátor nepracuje zcela bez chyb, ale pokud už se chyby dopustí, bude to asi na jiném místě než jiný operátor. Program umožní načtení obou porovnávaných souborů a vypíše všechny existující rozdíly mezi nimi. To umožní vyhledat dotazník, z kterého byla data vložena a přesvědčit se tak, který operátor udělal chybu.


Dokáže SASD zobrazit výsledky výzkumů graficky?

SASD pro grafické vyjádření výsledků používá histogramu ve frekvenčních tabulkách a znaménkového schématu v kontingenčních tabulkách.

Pro ztvárnění jakýchkoliv jiných výpočtů do grafické podoby používá SASD exportu výsledků do formátu HTML, který lze jednoduše otevřít v tabulkovém procesoru MS Excel a dál s nimi pracovat v rozsáhlé grafice, kterou MS Excel nabízí.


Která data umí SASD importovat a v jaké podobě je umí exportovat?

SASD umí především bezproblémově pracovat s moderním formátem pro import a export dat - *.csv. Data (sloupce), oddělená čárkou nebo středníkem, bez problému a bezchybně načte a po uložení lze s nimi bude pracovat ve vlastním formátu *.ssd. Také exportovat data ze SASDu je možné právě v tomto oblíbeném formátu csv. Vedle toho umí importovat i exportovat ve starším, ale stále oblíbeném formátu *.dbf (zde ovšem hrozí omezení velikosti hlavičky jednotlivých sloupců - maximálně 10 znaků-, případně rozsah počtu sloupců – maximálně 255 sloupců).

Pro export dat i metadat lze použít také formát *.html. *.xml

Speciálně pro data z programu EPI6 (EPIINFO) je určen import dat s extenzí *.rec.

Výhradně pro import/export vlastních dat do/z vlastního programu SASD slouží formát *.txt.


Jak si SASD poradí se souborem dat stejného formátu, ale od mnoha operátorů (např. při třídní, nebo celoškolské studii)?

Právě pro tyto studie je SASD vybaven exportem a importem dat ve formátu *.txt. Program umí do jednoho souboru pospojovat neomezené množství dílčích souborů, zpracovaných na více počítačích. Jedinou podmínkou pro fungování programu je použití stejného formátu dotazníku (metadat) na všech použitých počítačích a dále možnost přenosu zpracovaných dat do jiného počítače některou z uvedených možností:

  • připojením k internetu
  • USB flash paměťí
  • vypálením dat na CD (DVD)
  • přetažením dat na přenosný HDD.

V praxi to znamená pro jednotlivé účastníky studie použít v jejich počítačích modul SASD Coder (ten neumožňuje změnu metadat - dotazníku, ale naopak umožňuje vložení dat a jejich export ve formátu *.txt) a v jednom počítači SASD Complet pro spojení dílčích souborů dat ve formátu *.txt.


Jak má program SASD zajištěn export a import češtiny (znaků s diakritikou), případně jiných jazyků u souborů dat i metadat?

Při exportu i importu lze v programu SASD ke kódování použít 57 různých kódovacích tabulek, které umožní bezchybný export i import textu prakticky jakéhokoliv jazyka.


Když dám v poslední verzi odinstalovat (unistal), nesmažou se všechny soubory, ale navíc už do tohoto adresáře nejde program znovu instalovat - některé zůstatkové soubory jsou nesmazatelné a proto nepřepsatelné.

Souborový systém ve Windows nedokáže přepsat otevřený soubor (tedy ani spuštěný), před odinstalací se přesvědčte, že jste ukončili všechny běžící aplikace Sasd. Pokud problémy přetrvají, restartujte počítač.


 
sasd/faq.txt · Poslední úprava: 2009/10/23 12:49 (external edit)     Nahoru